Welkom!

Welkom bij Sanne de Vries Illustrations!

Deze algemene voorwaarden bevatten de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Sanne de Vries Illustraties, te vinden op https://sannedevries.shop.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf Sanne de Vries Illustraties niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende Nederlandse recht. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als uitwisselbaar en verwijzen derhalve naar hetzelfde.

Cookies

Ik maak gebruik van cookies. Door www.sannedevries.shop te bezoeken, stem je in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van Sanne de Vries Illustrations.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze affiliate/advertising partners kunnen ook cookies gebruiken.

License

Tenzij anders vermeld, zijn Sanne de Vries Illustraties en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal op Sanne de Vries Illustraties. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag dit van Sanne de Vries Illustraties benaderen voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen in deze voorwaarden.

Je mag niet:

  • Materiaal van Sanne de Vries Illustrations herpubliceren
  • Materiaal van Sanne de Vries Illustrations verkopen, verhuren of in sublicentie geven
  • Materiaal van Sanne de Vries Illustrations reproduceren, dupliceren of kopiĆ«ren
  • Materiaal van Sanne de Vries Illustrations herdistribueren

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan. Onze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt met behulp van de TermsFeed Free Terms and Conditions Generator.

Delen van deze website bieden de mogelijkheid voor gebruikers om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen in bepaalde delen van de website. Sanne de Vries Illustraties filtert, redigeert, publiceert of beoordeelt Reacties niet voordat deze op de website zijn geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Sanne de Vries Illustraties, haar agenten en/of filialen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is Sanne de Vries Illustraties niet aansprakelijk voor de Reacties of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Reacties op deze website.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag je geen frames maken rond mijn webpagina’s die de visuele presentatie of het uiterlijk van mijn website op enige wijze wijzigen.

Inhoud aansprakelijkheid

Ik ben niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. Je stemt ermee in me te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website verschijnen. Er mogen geen links verschijnen op een website die kan worden geĆÆnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op de rechten van derden, deze anderszins schendt of pleit voor inbreuk op de rechten van d

Jouw Privacy

Lees het Privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Ik behoud me het recht voor om je te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. Je stemt ermee in om alle links naar mijn Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Ik behoud me ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar mijn website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze na te leven.

Verwijderen van links van onze website

Als je een link op mijn website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het je vrij om contact met me op te nemen en me hiervan op de hoogte te stellen. Ik zal verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar ik ben niet verplicht dit te doen of direct op je te reageren.

Ik garandeer niet dat de informatie op deze website correct is, ik garandeer de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch beloof ik te garanderen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot mijn website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

  • mijn of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
  • mijn of jouw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;
  • mijn of jouw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
  • een van mijn of jouw aansprakelijkheden uitsluiten die niet mag worden uitgesloten onder het toepasselijk recht.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, ben ik niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Scroll naar boven
Geverifieerd door MonsterInsights