Lees hier alles over het privacybeleid van Sanne de Vries

Wie ben ik

Sanne de Vries Illustrations, gevestigd aan Oostduinplein 43 2596 JR Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://sannedevries.shop

Sanne de Vries Illustrations
Oostduinplein 43
2596 JR Den Haag

KAMER VAN KOOPHANDEL (KVK): 85502022

Telefoon: +31621567546
E-mail: [email protected]

Persoonlijke gegevens die ik verwerk

www.sannedevries.shop verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:- Voor- en achternaam- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- Locatiegegevens- Informatie over je activiteiten op onze website- Bankrekeningnummer

Speciale en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom moedigen we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via [email protected], dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Je persoonsgegevens worden voor de volgende doelen gebruik:- Om je betaling te verwerken- Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren- Om goederen en diensten bij je af te leveren- Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Sanne de Vries Illustraties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sanne de Vries Illustrations verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die ik gebruik

Sanne de Vries Illustraties gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Inspectie, wijziging of verwijdering van gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sanne de Vries Illustraties. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om je privacy te beschermen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Sanne de Vries Illustrations wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonlijke informatie bescherm

Ik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb jij het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Of wil je meer weten over het privacybeleid van Sanne de Vries Illustrations? Neem dan contact met me op via [email protected].

Scroll naar boven
Geverifieerd door MonsterInsights